کاربرد در صنعت لبنیات

  • استارترها
  • نشاسته اصلاح شده
  • پودر پروتئین شیر (MPC)
  • پودر شیر خشک
  • اسانس خوراکی و طعم دهنده ها

استارترها

Delvo YOG: وسیعترین خانواده استارترها از نظر تنوع فعالیت میکروبی جهت تولید انواع ماست قالبی، همزده، کم چرب و پرچرب

Delvo TEC: گروه استارترهای لبنی، جهت تولید گستره وسیعی از پنیرها و محصولات شیری تخمیری

Delvo ADD: مجموعه­ای از استارترهای گزینش شده جهت ایجاد طعم ها و بافتهای متنوع در پنیر و فراورده­های لبنی تخمیری

Delvo PRO: سوش­های پروبیوتیک تحت عنوان LAFTI جهت استفاده در انواع­محصولات لبنی

Delvo TAM: طراحی استارترها بر اساس خواست و نیاز مصرف­کننده با فعالیت باکتریایی متفاوت

  • استارترها
  • نشاسته اصلاح شده
  • پودر پروتئین شیر (MPC)
  • پودر شیر خشک
  • اسانس خوراکی و طعم دهنده ها

استارترها

Delvo YOG: وسیعترین خانواده استارترها از نظر تنوع فعالیت میکروبی جهت تولید انواع ماست قالبی، همزده، کم چرب و پرچرب

Delvo TEC: گروه استارترهای لبنی، جهت تولید گستره وسیعی از پنیرها و محصولات شیری تخمیری

Delvo ADD: مجموعه­ای از استارترهای گزینش شده جهت ایجاد طعم ها و بافتهای متنوع در پنیر و فراورده­های لبنی تخمیری

Delvo PRO: سوش­های پروبیوتیک تحت عنوان LAFTI جهت استفاده در انواع­محصولات لبنی

Delvo TAM: طراحی استارترها بر اساس خواست و نیاز مصرف­کننده با فعالیت باکتریایی متفاوت